Barion Pixel

PÁROS KEDVEZMÉNY: Foglalj két helyet bármely kurzusunkra és a második jegy árából 25% kedvezményt adunk. Részletek >>

PÁROS KEDVEZMÉNY:
Foglalj két helyet bármely kurzusunkra és a második jegy árából 25% kedvezményt adunk.
Részletek >>

Általános Szerződési Feltételek

Hello Chef Kft.

Hatályos: 2022. október 1-től

 

 

 1. Általános rendelkezések

1.1. A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) azt a szerződéses tartalmat, jogokat és kötelezettségeket foglalják össze, melyek alapján a Hello Chef Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”), az azonos nevű főzőiskola üzemeltetője szerződést köt a szolgáltatásait igénybe vevő, a programokra a www.hello-chef.hu webáruházban (a továbbiakban: „Webáruház”) jegyet vásárló jogi személyekkel és természetes személyekkel (a természetes személyek a továbbiakban: „Résztvevő”) – a Szolgáltató és szolgáltatásokat igénybe vevő jogi személyek, valamint a Résztvevő a továbbiakban együtt: „Felek”, külön: „Fél”, a vonatkozó szerződés a továbbiakban: „Szerződés”.

1.2. Az ÁSZF hatálya minden olyan jogügyletre kiterjed, amely a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház felületén kötött tranzakció eredményeképpen jön létre a Felek között. Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek, de a Szolgáltató fenntartja a jogot egyedileg meghatározott tartalmú megállapodások megkötésére.

1.3. A jelen ÁSZF tartalma a Felek között létrejövő egyedi jogviszony, szerződés részévé válik. E szerződés nem írásbeli szerződés, papír alapon nem hozzáférhető, abból példányt a Szolgáltató a másik Fél részére nem küld, ugyanakkor annak tartalmát a Szolgáltató később előhívható módon tárolja. A „vásárlás” gombra kattintással a Fél magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF tartalmát. Az ÁSZF szerinti jogviszony annak a Megrendelő általi elfogadásával jön létre a Felek között, a Felek kötelezettségeinek teljesítéséig – a Szolgáltató által nyújtott program, esemény megtartásáig – terjedő határozott időtartamra.

1.4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók, így különösen, de nem kizárólagosan a következők:

 • az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.);
 • az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII törvény.;
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
 • a fogyaztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;

 

1.5. Név: Hello Chef Kft.

Székhely: 8200 Veszprém, Ady Endre u. 3.

Cégjegyzékszám: 19-09-512607

Adószám: 22621016-2-19

Képviselő: Kasza Gabriella ügyvezető

E-mail: info@hello-chef.hu

Telefonszám: +36209612103

1.6. A Szolgáltató fenntartja magának az ÁSZF megváltoztatásának jogát, ebben az esetben az új ÁSZF tartalmát annak hatályba lépése előtt közzéteszi.

 1. Részvételi feltételek

2.1. A www.hello-chef.hu weboldalon a Szolgáltató főzőtanfolyamain való részvételi lehetőséget értékesítünk. A főzőtanfolyamokon való részvételhez, a jegyvásárláshoz nincsen szükség a weboldalon történő regisztrációra. A jegyvásárlás, valamint a Résztvevő személyes adatainak rögzítését megelőzően a Résztvevőnek nyilatkoznia szükséges az ÁSZF elfogadásáról, továbbá a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatásának megismeréséről.

A www.hello-chef.hu weboldalon keresztül lehetősége felhasználói profil regisztrálása is lehetséges, amely eredményeként ajándékutalványokat, különleges ajánlatokat küldhet a regisztrált személynek a Szolgáltató. Ön a regisztrációval kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató ÁSZF-jét, különös tekintettel a jelentkezési, lemondási, részvételi, feltételeket, továbbá megismerte az adatkezelési tájékoztatót.

2.2. Főzőtanfolyamainkat elsősorban felnőtteknek ajánljuk, de gyermekeket felnőtt felügyelettel a 12 éves kortól szívesen várunk. A részvételi díjat ebben az esetben a gyermeknek is teljes áron számoljuk fel. 16 év felett kíséret nélkül is részt vehet a programjainkon bárki.

2.3. A gyermekek részére külön programokat hirdetünk, amelyeken folyamatos felügyeletet biztosítunk. Gyermekprogramjainkon 6-12 éves kor közötti gyermekeket tudunk fogadni, de az adott kurzus kiírásában megadott korhatár szigorú figyelembevételével. Ez a kurzusok tematikájától függően változhat.

2.4. A főzőtanfolyamokat, egyéb programokat legalább öt Résztvevő esetén tartjuk meg. Az események maximális létszáma legfeljebb 16 fő. Főzőkurzusainkon maximum 4 fős társaságot tudunk fogadni. Ennél több résztvevő esetén privát rendezvényeinkre tudnak árajánlatot kérni a megadott elérhetőségeinken.

2.5. A főzőtanfolyamokon a kikészített frissítőket és alkoholos italokat is fogyaszthatják a Résztvevők. Nem vehet azonban részt a programokon, főzőtanfolyamokon az a Résztvevő, aki olyan mértékben bódult állapotban van, hogy a további résztvevőket szükségtelenül zavarja, illetve ön- vagy közveszélyes magatartást tanúsít.

2.6. Nem vehet részt a programjainkon az a Résztvevő, továbbá a már megkezdett programból és a Szolgáltató minden további programjából kizárható, aki közösségellenes magatartásával a többi résztvevőt szükségtelenül zavarja, a Szolgáltató eszközeit vagy berendezéseit rongálja. Az ilyen személlyel szemben a Szolgáltató minden jogot fenntart az okozott kár megtérítésére.

2.7. A főzőtanfolyamon való részvételből és a Szolgáltató további programjaiból kizárható az is, aki az alapvető higiéniai vagy biztonsági feltételeknek nem felel meg, különösen, aki:

 • a főzőtanfolyamon a Szolgáltató által biztosított lehetőség ellenére a kötelező tisztálkodást megtagadja;
 • egészségi állapota, személyes higiénéje a kurzus többi résztvevőjének egészségét, nyilvánvalóan veszélyezteti;
 • a főzőiskolában kötelező, a kurzust megelőzően közölt biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi;
 • magatartásával a kurzuson résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti;
 • viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja, a főzőtanfolyam menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza.

2.8. A résztvevők a konyhát, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak használni, továbbá felelősek az e tárgyakban a magatartásuk eredményeként felmerült károkért.

2.9. Állatot a programokra behozni tilos, kivéve a vakvezető, segítő, terápiás kutyákat.

 1. A programokra történő jelentkezés menete:
 • A program adatlapján a „Jegyvásárlás” gombra szükséges kattintani. Ki kell tölteni a számlázáshoz szükséges adatokat (név, lakcím), továbbá meg kell adni azt az e-mail címet, amelyre a Résztvevő a visszaigazoló e-mail-t kéri. Ezt követően a rendszer átirányítja a Résztvevőt a Barion fizetési felületére, ahol megtörténik az online bankkártyás fizetés. A fizetés nem a Webáruházban történik meg, bankkártya-adatokat nem tárolunk. Az online bankkártyás fizetések a Barion Payment Zrt. rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Hello Chef Kft-hez, mint Szolgáltatóhoz nem jutnak el. Az online fizetési szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

 • A részvételi díjat bankkártyás fizetés útján, előre szükséges megvásárolni.

 

 • A jelentkezésről a rendszer egy automatikus visszaigazolást küld e-mailben. Az e-mail-ben szereplő egyedi azonosító használható a programra, rendezvényre történő belépéshez.

 

 • A Résztvevő részvétele csak abban az esetben biztosított a programjainkon, ha megérkezik a megadott email címére a visszaigazolás. Abban az esetben, ha a vásárlást követő 1 órán belül nem kapja meg a visszaigazoló automatikus e-mailt, kérjük, írjon nekünk e-mailt a megadott elérhetőségre.

 

3.4. A tanfolyamokon való részvételi lehetőség nem névre szóló, a részvételi lehetőség átruházható. A Szolgáltató kizárólag az egyedi azonosító meglétét ellenőrzi a programra történő belépéskor. Egy azonosítóval kizárólag egy személy vehet részt a programokon.

 

 1. A főzőtanfolyamok menete

4.1. Programjaink általában 3 óra hosszúak, kérjük a Résztvevőket, hogy a meghirdetett kezdési időpontra pontosan érkezzenek. A Résztvevő késése esetén nincs lehetőségünk a tanfolyam időtartamának meghosszabbítására, az egyes tételek elkészítésébe azonban a késve érkező Résztvevő jogosult bekapcsolódni. Célszerű a főzőtanfolyamra legalább egy társsal jelentkezni, mivel a legtöbb kurzus párosan zajlik. A kurzus témáját képező menüsor ismertetése után a résztvevők saját maguk készítik el az ételeket, a jelen lévő szakember irányításával. Az egyéni kurzusokon készült ételek elfogyaszthatók és/vagy hazavihetők. Amennyiben a Résztvevő az elkészült ételeket nem a helyszínen szeretné elfogyasztani, kérjük hozzon magával az elvitelhez dobozt, mivel szeretnénk az egyszer használatos csomagolóanyagokat mellőzni

4.3. A Résztvevők a főzőtanfolyamokon, egyéb programokon saját alapanyagot, eszközt nem használhatnak, azokat kivétel nélkül a Szolgáltató biztosítja.

4.4. A Résztvevő saját hibájából vagy a tanfolyamok más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, valamint szükség esetén más, a kurzuson részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

 1. Részvételi díjak

5.1. A részvételi díjakat a weboldalon feltüntetett program részletes leírása tartalmazza. A meghirdetett árak bruttó árak, további költségtérítést, egyéb díjat, adót a Résztvevőnek nem szükséges fizetnie.

5.2. A részvételi díj tartalmazza a szakember által vezetett – rövid elméleti felkészítést követő – ételkészítést, a szükséges alapanyagokat, a kötény és a főzéshez szükséges konyhai eszközök használatát, a Szolgáltató által rendelkezésre bocsájtott italok korlátlan fogyasztását, az ételek elkészítéséhez használt recepteket, valamint szükség esetén az elkészült ételek elviteléhez szükséges csomagolóanyagokat. A részvételi díj az áfát tartalmazza.

5.3. A jelen ÁSZF-ben rögzített részvételi díjak az egyéni kurzusokra vonatkoznak, a csoportos foglalkozásokat egyedileg árazzuk.

5.4. A Szolgáltató – a számlázz.hu rendszerén keresztül – a számlát elektronikus úton, a Résztvevő által megadott e-mail címre küldi meg a fizetés megtörténtét követő 1 munkanapon belül.

 1. Menük

A Szolgáltató a menüsor meghatározásának kizárólagos jogát fenntartja. Amennyiben a Résztvevő valamely alapanyagra allergiás, vagy érzékeny, jogosult az alapanyagok vonatkozásában a kurzust megelőzően tájékoztatást kérni. Amennyiben lehetséges, a Szolgáltató a jelzett alapanyag helyettesítéséről gondoskodik. A menüsorok – kurzustól függően – általában három-öt fogásból állnak.

 1. Kapcsolattartás

A Résztvevőkkel való kapcsolattartás a Résztvevő által megadott e-mail címen történik. A Szolgáltató nem felel a megadott e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A Résztvevővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

 1. Elállás a szerződéstől, lemondási feltételek

8.1. Amennyiben a Résztvevő a Szolgáltató által meghirdetett kurzuson történő részvételt a Szolgáltató elektronikus felületén vásárolja meg, a Résztvevő és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályai szerint, elállási jogát a vásárlást követő 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben a résztvevő a szerződéstől a jelen pontban foglalt rendelkezés alapján áll el, a Szolgáltató a részvételi díjat részére 14 napon belül fizeti vissza. Az elállás közlésével egyidejűleg a Szolgáltató az egyedi azonosítót érvényteleníti.

8.2. Elállásra a jelen ÁSZF 1. számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján kerülhet sor. A nyilatkozatot a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározott e-mail címre kérjük visszaküldeni.

8.3. A Résztvevők a 8.1. pontban foglalt elálláson túl a kiválasztott tanfolyamot annak dátumát megelőzően legfeljebb 14 nappal jogosultak a részvételt lemondani. A jelen pont szerinti lemondás esetén a már megfizetett részvételi díj bármely más, a Szolgáltató által szervezett programra felhasználható. Amennyiben a résztvevő a jelen pontban foglalt feltételek szerint mondja le a kiválasztott tanfolyamon történő részvételt, és nem kíván másik tanfolyamon részt venni, az általa előre megfizetett összeget a lemondás és a részvételi díj visszatérítése iránti igény írásban történő közlésétől számított 30 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Résztvevő által megadott bankszámlára.

8.4. A programot tanfolyamot megelőző 13. naptól a tanfolyam lemondására, a megfizetett részvételi díj visszatérítésére nincs mód.  

 1. Programok elmaradása, módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a kurzusok időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. A tanfolyam esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Szolgáltató legalább 24 órával a tanfolyam előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti Résztvevőket. Amennyiben bármely kurzus a Résztvevők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ideértve azt az esetet is, ha nincs meg a tanfolyam elindításához szükséges minimális létszám), a már befizetett részvételi díj bármely szabad létszámmal rendelkező kurzuson felhasználható. Amennyiben a Résztvevő nem kíván az ily módon biztosított részvételi lehetőséggel élni, erre vonatkozó igénye közlésétől számított 30 napon belül a kurzus részvételi díját a Szolgáltató visszafizeti.

 1. Adatvédelem

A Résztvevők személyes adatainak kezeléséről szóló adatkezelési tájékoztató a www.hello-chef.hu/adatvedelem weblapon olvasható.

 

 1. Panaszkezelés

 

12.1. A Szolgáltató számára a legfontosabb, hogy a Résztvevők elégedettek legyenek az általa nyújtott szolgáltatással. Éppen ezért a Résztvevők esetleges panaszait igyekszik pártatlanul és teljeskörűen, egyenlő eljárás keretében kivizsgálni, és a panaszokra olyan választ adni, melyben kitér a panasz kivizsgálásának eredményére, a panasz javasolt rendezésére, megoldására vonatkozó intézkedésekre.

 

12.2. A Résztvevő a panaszaival a Szolgáltatót személyesen, vagy írásban a jelen ÁSZF 1.5. pontjában megadott elérhetőségeken keresheti meg a Szolgáltatót.

 

13.2. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Résztvevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát:

 1. a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Résztvevőnek átadni,
 2. b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Résztvevőnek legkésőbb a lentiek szerinti érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a lentebb írtak szerint köteles eljárni.

 

13.4. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

13.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a) a Résztvevő neve, lakcíme,
 2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. c) a Résztvevő panaszának részletes leírása, a bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. d) a Szolgáltató nyilatkozata a Résztvevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Résztvevő aláírása,
 6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

13.6. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

 

13.7. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

13.8. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Résztvevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a Résztvevői jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. E tájékoztatást a következőkben adja meg a Szolgáltató.

 

13.9. A Résztvevő panasz esetén jogosult a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni:

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testület:

Levélcím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.  

Telefon: +36-88-814-111

E-mail:  info@bekeltetesveszprem.hu;

 

13.10. A Résztvevő jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni.

Veszprém, 2022. 09. 29.

 

 

Hello Chef Kft.

Szolgáltató

 

Mellékletek:

 

 1. számú melléklet – Elállási nyilatkozat mintája

 

 1. számú melléklet

Elállási-/Felmondásinyilatkozat-minta

Hello Chef Kft részére

8200 Veszprém, Ady Endre utca 3.

e-mail: info@hello-chef.hu

Tisztelt Szolgáltató!

Alulírott, kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: {főzőkurzus pontos megjelölése, dátummal}.

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

Résztvevő neve:

 

Résztvevő címe:

 

Résztvevő aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

Keltezés:

Használjátok ki páros kedvezményünket!

Gyertek ketten, baráttal, barátnővel, házastárssal vagy kollégával, mi pedig a második jegy árából 25% kedvezményt adunk nektek.

Foglalj legalább két főre és a kedvezményt azonnal jóváírjuk a pénztár oldalon.